STREFA RODZICA

AUTORSKI PROGRAM

Tworząc autorskie programy naszym głównym celem było wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach, poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

DWUJĘZYCZNY ŚWIAT DZIECI

Nasz program nauczania języka angielskiego jest ściśle powiązany z programem edukacji polskojęzycznej, a ich treści przeplatają się. Wykorzystuje metodę wczesnej immersji czyli „zanurzenie” dzieci w języku angielskim w sposób podobny do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty.

Dzieci poznają otaczający je świat w dwóch językach, gdyż poza nauczycielem polskojęzycznym, nauczyciel angielskojęzyczny towarzyszy im przez cały czas pobytu w przedszkolu. Język obcy służy dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim. Dzieci uczone tą metodą osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność niemal identyczną z poziomem kompetencji językowej native speakerów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 4 lat.

Dzięki przemyślanemu doborowi wszystkich elementów i właściwych pomocy edukacyjnych oraz ułożeniu ich wokół tematów rozbudzających ciekawość dzieci, stworzyliśmy program, za pomocą którego maluchy nauczą się języka angielskiego w mgnieniu oka.

NASI PARTNERZY W EDUKACJI ANGLOJĘZYCZNEJ:

LEONARDO SCHOOL

twórcy metody Leo English wykorzystującej naturalny proces nabywania przez dzieci umiejętności językowych do komunikowania się w języku angielskim. Nasze przedszkole w Łodzi, które prowadzimy dla Infosys Poland uzyskało status wzorcowego przedszkola, stosującego tą metodę nauczania!

MOTHER GOOSE TIME POLSKA

autorzy programu Mother Goose Time Curriculum USA stworzonego według najwyższych standardów dotyczących edukacji językowej dzieci przedszkolnych, określonych przez National Association for the Education of Young Children (odpowiednik polskiego MEN).

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

zarządzająca międzynarodowych Programem Erasmus+, w ramach którego nauczyciele z krajów europejskich odwiedzają nasze wybrane placówki w celu nauczania języka angielskiego oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne uczniów.

EDU PLANET

eksperci wspierający nasze działania w wykorzystaniu anglojęzycznej literatury dziecięcej. Dzięki sprowadzanym z Wielkiej Brytanii książkom wielokrotnie nagradzanych autorów takich jak: Eric Carle, Julia Donaldson czy Max Velthuijs, grom planszowym i puzzlom Orchard Toys oraz innym materiałom edukacyjnym, skutecznie wspierają działania naszego programu dbając o to, aby dzieci miały możliwość obcowania z żywym językiem angielskim na co dzień.

WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI PRZEDSZKOLAMI

Kids Academy International Pre-School w Bangkoku, The Anak Atelier Preschool and Kindergarten na Bali, Przedszkole Klub Młodego Odkrywcy w Dublinie, Loving Hands International Nursery School w Londynie – międzynarodowe przedszkola dwujęzyczne, z którymi współpracujemy w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie metod i technik nauczania oraz wychowania dzieci. Dzięki wykorzystaniu tablic interaktywnym same dzieci zachęcane są do prowadzenia rozmów ze swoimi równolatkami w innych krajach. Celem tej współpracy jest kształtowanie w dzieciach własnej tożsamości i umiejętności przebywania w grupie oraz wzbudzenie otwartości na innych ludzi, zainteresowanie dzieci innymi kulturami i zwyczajami oraz otwarcie ich świadomości i wzbudzanie tolerancji w stosunku do różnych ras i religii.

PROGRAM ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Według nas dzieci samoświadome, umiejące kierować samym sobą, empatyczne, z dużą motywacją oraz samodzielne, to dzieci nastawione na sukces. Dlatego w KiDS&Co. dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

Uczymy jak, wykorzystując ich naturalną energię i potencjał, słuchać, skupiać uwagę, kontrolować zachowanie, mieć dobre stosunki z innymi, rozpoznawać i nazywać emocje, a także, gdy to konieczne nad nimi zapanować. Dzieci, dyskretnie kierowane przez nauczyciela, podczas realizacji różnych projektów edukacyjnych i częstych wycieczek rozwijają zdolności samodzielnego myślenia oraz zdobywają umiejętności praktyczne.

UNIWERSYTET SPRAW WAŻNYCH

W obowiązującym programie nauczania dzieci przedszkolnych, kładziony jest nacisk na zdobywanie wiedzy o świecie. Jest to zrozumiałe, gdyż taka jest właśnie rola oświaty: dzieci powinny wiedzieć co nieco o przyrodzie, geografii, porach roku itp. Jednak pomiędzy tą nauką i wpajaniem zasad grzeczności pozostaje ogromna przestrzeń stosunków międzyludzkich, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, nawiązywania przyjaźni, tolerancji, dostrzegania innych punktów widzenia, która nie zawsze jest dla wszystkich dzieci intuicyjna.

To właśnie umiejętność poruszania się w tej przestrzeni pozwala nam odnaleźć się w grupie, w rodzinie, w społeczeństwie, pomaga zrozumieć siebie i innych oraz umożliwia harmonijny rozwój emocjonalny.

Uważamy, że inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi. Edukacja charakteru uczy dobrych zachowań, a wpleciona w szereg codziennych doświadczeń pozwala rozwijać relacje ze światem zewnętrznym. Poprzez prowadzone przez nas zajęcia, czy to w formie rozmowy, zabawy, lub elementów dramy, dzieci mają okazję poznać i zrozumieć, co to są emocje i jak zdrowo je wyrażać: co to jest tolerancja? jak radzić sobie z lękami? dlaczego dorośli są inni? co to znaczy się zakochać? dlaczego rodzice czasami się kłócą… i wiele, wiele innych – Ważnych Spraw.