FIRMY

IDEA PRZEDSZKOLA FIRMOWEGO

Przedszkole i żłobek firmowy to doskonałe rozwiązanie dla dużych firm zatrudniających młodych rodziców.
Tego typu inwestycja wpisuje się doskonale zarówno w działania z zakresu Corporate Social Responsibility jak również w najnowsze trendy polityki presonalnej jak: employer branding, family-friendly corporate culture, work-life balance, diversity management.

Problemy w Polsce ze zdobyciem miejsc dla dzieci w przedszkolach lub żłobkach oraz wysokie koszty ich utrzymania w prywatnych placówkach sprawiają, że zagwarantowany przez pracodawcę dostęp do nowoczesnego dwujęzycznego przedszkola lub żłobka firmowego z dobrym programem edukacyjnym w bezpośredniej bliskości miejsca pracy na preferencyjnych warunkach finansowych to benefit najbardziej ceniony przez pracowników.

W bardzo konkurencyjnych i rozwijających się branżach, w których rotacja pracowników jest istotnym problemem, przedszkole firmowe może się stać realnym narzędziem służącym do utrzymania najlepszych pracowników, a także pozyskania talentów nawet z dalszych regionów.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

Przedszkole firmowe z oddziałem żłobkowym daje pracodawcy szereg korzyści,
z których każda ma w efekcie wymiar ekonomiczny i wizerunkowy.

atut w pakiecie socjalnym przy zatrudnianiu nowych i utrzymywaniu dotychczasowych pracowników
punktor
możliwość przyciągnięcia talentów nawet z dalszych regionów
punktor
wzrost zaangażowania, efektywności i lojalności pracowników
punktor
zapewnienie stabilnej i elastycznej kadry pracowniczej
punktor
mniejsza fluktuacja i obniżenie poziomu absencji pracowników
punktor
obniżenie kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników
punktor
możliwość sfinansowania całości projektu ze środków operacyjnych lub ZFŚS (możliwość powiększenia o 7,5{60d512df047d7fffc80de2750bd8c8125fc6b466b2244435661b4bb9d4246e30})
punktor
możliwość wliczenia wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu
punktor

WIZERUNEK FIRMY

PRO-RODZINNEJ

Przedszkole i żłobek firmowy stanowią doskonałe narzędzie wspierające godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracowników (work-life balance), a także działania związane z wyrównywaniem szans kobiet w ramach zarządzania różnorodnością (diversity management) oraz wspierające mężczyzn w roli ojców i rozwijające ich ojcowską odpowiedzialność. Działania w tych obszarach stają się coraz bardziej popularne i niezmiernie ważne dla budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz jej polityki CSR (Corporate Social Responsibility).

Dzięki finansowemu wsparciu młodych rodziców i ułatwieniu młodym mamom powrotu do pracy,
pracodawca buduje wizerunek firmy nowoczesnej i dbającej o pracowników:

Wspiera pracowników w roli rodziców i dba o najwyższy standard edukacji i opieki nad ich dziećmi

Umożliwia pracownikom łatwiejsze godzenie pracy z życiem rodzinnym

Zapewnia trudne, bądź niemożliwe do zdobycia miejsce w przedszkolu lub w żłobku

Eliminuje problemy związane z codziennym dojazdem, przywozem i odbiorem dziecka z przedszkola

KOMPLEKSOWA OFERTA KiDS&Co. DLA KLIENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO

Dysponujemy know-how istotnym dla powodzenia tego typu przedsięwzięć oraz doświadczeniem korporacyjnym ułatwiającym zrozumienie potrzeb Klienta. Nasze specjalistyczne doradztwo obejmuje analizę koncepcji każdej placówki mającą na uwadze dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klienta oraz możliwości lokalowych.

INWESTYCJA

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam opracować rzetelny, długoterminowy biznesplan funkcjonowania placówki oraz zaproponować Klientowi najbardziej optymalny model jej finansowania, uwzględniający fundusze pozyskane ze środków unijnych lud od rządowych placówek terenowych. Dzięki temu możemy zagwarantować Klientowi stabilność inwestycji oraz długofalowe działanie.

OUTSOURCING

Udzielamy naszym Klientom kompleksowej, profesjonalnej pomocy w zakładaniu żłobków i przedszkoli. Dzięki holistycznemu podejściu do każdego realizowanego przez nas projektu, jesteśmy dla Klienta najlepszym partnerem we współpracy, odciążając go na każdym etapie prac związanych z otwarciem, a następnie przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za dalsze prowadzenie i zarządzanie placówką.

EDUKACJA

Dysponujemy wyspecjalizowaną i dobrze wyszkoloną kadrą nauczycielską, a dzięki współpracy z najlepszymi pedagogami w kraju wypracowaliśmy innowacyjne programy edukacyjne, zapewniające wszechstronny rozwój dziecka stosownie do jego indywidualnego potencjału. We wszystkich placówkach KiDS&Co. realizujemy nasz autorski program „Dwujęzyczny Świat Dzieci” oparty na wczesnej immersji językowej.

USŁUGI DODATKOWE

Na życzenie Klienta jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz usług o dodatkowe, takie jak: zajęcia sobotnio-niedzielne dla dzieci w różnym wieku, świetlicę, zajęcia typu „lato / zima w mieście”, zajęcia językowe dla dzieci w wieku szkolnym oraz warsztaty dla rodziców dostarczające inspiracji w zakresie komunikacji i zabawy z dzieckiem na różnych etapach jego życia i rozwoju.