Kompetencje społeczne

W KIDS&Co. dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi.

Uczymy rozpoznawać i nazywać emocje

Uczymy samodzielnego myślenia

Rozwijamy umiejętność współpracy

Rozwijamy zainteresowania

Wpajamy dobre wartości

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, a także, gdy to konieczne nad nimi zapanować. Uczą się współpracy i współodpowiedzialności poprzez wyznaczenie zadań i ocenianie postępów ich realizacji. Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci odbywa się na licznych warsztatach rozwojowych (rytmicznych, ruchowych, plastycznych). Umiejętność samodzielnego myślenia oraz dyskretnie kierowanego przez nauczyciela uczenia się dzieci i zdobywania umiejętności praktycznych przebiega podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz częstych wycieczek.

Uczymy dzieci już od najmłodszych lat, jak wykorzystując ich naturalną energię i potencjał umieć słuchać, skupiać uwagę, kontrolować zachowanie, mieć dobre stosunki z innymi. Kończąc edukację w przedszkolu, dzieci są samoświadome, potrafią kierować samym sobą, są empatyczne. Edukacja charakteru i dobrych zachowań wpleciona w szereg codziennych zajęć pozwala rozwijać relacje w domu, szkole i innych społecznościach.

Program rozwoju społecznego

Niniejszy program jest programem wspierającym prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka ze szczególnym uwzględnieniem nabywania przez dzieci poczucia własnej skuteczności. Opisuje on podstawowe zagrożenia w rozwoju emocjonalnym dzieci i daje, krótkie wskazówki jak sobie z nimi radzić.

Zadaniem edukacji jest kształcenie osobowości otwartych, innowacyjnych, uspołecznionych, umiejących współdziałać i współpracować z innymi. Te cechy, dyspozycje osobowościowe i postawy rozwijają się w pierwszych latach edukacji.

Otwartość

Innowacyjność

Uspołecznienie

Współpraca

Tolerancja

Dlaczego to ważne?

Praktyka pokazuje, że wiele dzieci nie realizuje w przedszkolu i szkole własnych możliwości intelektualnych. Osiągnięcia zależne są zarówno od inteligencji, jak i motywacji do uczenia się. Psychologowie podkreślają, że możliwości poznawcze dziecka mogą być realizowane i rozwijane tylko wtedy, gdy rozwój emocjonalno- społeczny przebiega prawidłowo. Wobec tego nauczyciel musi posiadać umiejętność rozpoznawania różnych typów motywacji i wykorzystywać tę wiedzę w celu wzrostu efektywności pracy edukacyjnej.

Głównym celem programu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój  kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Niezwykle ważne w środowisku przedszkolnym jest zachowanie odpowiednich proporcji między swobodną zabawą a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania, i odkrywania. Równie istotne jest pozostawienie dziecku możliwości spontanicznego wyrażania własnych emocji i doświadczeń.

Program ten ma także za zadanie zainteresowanie dzieci innymi kulturami i zwyczajami, oraz otwarcie ich świadomości i wzbudzanie tolerancji w stosunku do różnych ras i religii.

Jakość Kids&Co.

Naturalna dwujęzyczność
Naturalna dwujęzyczność
Stosujemy metodę immersji językowej. Dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji w naszych placówkach są „zanurzane” w środowisku anglojęzycznym. Całodzienny kontakt z językiem obcym sprawia, że przyswajają go w naturalny sposób.
Czytaj więcej
Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne
Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania. Uczymy dzieci odwagi w poznawaniu świata, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontroli emocji.
Czytaj więcej
Edukacja przyszłości
Edukacja przyszłości
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym świecie, wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy oraz posługiwać się narzędziami, które nie zostały jeszcze wynalezione.
Czytaj więcej
Świadome żywienie
Świadome żywienie
Serwujemy dzieciom pełnowartościowe i zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami kuchni makrobiotycznej. Unikamy cukru i żywności przetworzonej. Pomagamy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
Czytaj więcej

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorką. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola.

Zapisy i Dni Otwarte