Skuteczne zdziwienie

Nauka czytania wyzwalająca myślenie

Opracowana na Uniwersytecie Łódzkim koncepcja skutecznego zdziwienia wyzwala entuzjazm poznawczy, uwalnia radość z uczenia się przy okazji nauki czytania i pisania. Rozpoczynamy od zdziwienia, które jest początkiem poznawania. Uaktywniamy zmysły, emocje, przeżycia i doświadczenia.

Rozwiązanie jest oryginalną i unikatową w skali kraju propozycją rozumienia nauki czytania i pisania. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przez mówienie, działanie i ruch. Ważne w tym procesie są zmysły i emocje. Dzieci konstruują wiedzę o świecie dźwięków i liter jakby mimochodem, przy okazji „skutecznego zdziwienia”, dzięki zaprojektowanym materiałom wdrożeniowym (przewodniki, artystyczna książka obrazkowa, wizualizacje graficzne, teksty literackie, klocki konstrukcyjne, fonty liter konturowych, zestaw gier „Dźwiękoznaki — literaki”).

W KIDS&Co. metoda ta jest kompatybilna z prowadzoną metodą nauki czytania po angielsku — Jolly Phonics.

Wprowadzone nowości

Co sprawia, że nasza propozycja nauki języka jest wyjątkowa?

Holistyczne podejście do nauki czytania i pisania zapewnia dzieciom pełne wejście w kulturę, a nie jedynie uczy rozpoznawania głosek i liter.

Dźwięki wyzwalające głoski wpisują się w dziecięce doświadczenie codzienności i niecodzienną wyobraźnię. Dzieci odnajdują je m.in. w ludzkim śpiewie (aaa), odgłosach zjawisk fizycznych (fff), uczuciach i stanach emocjonalnych (mmm).

Dźwięki odpowiadające literom nie są oderwane od życia — dzieci materializują je przez gesty, np. wzruszenie ramion (y), uniesiony kciuk (e), okrzyk zachwytu (uuu).

Konstruowana z klocków litera jako bryła za sprawą dziecięcych działań wyłania się i nabiera kształtu. Dzieciom towarzyszy element niespodzianki.

Niebanalny materiał wizualny w książce obrazkowej angażuje fantazję, pobudza myślenie. Dziecko projektuje ciąg dalszy historii o dźwiękach.

Teksty literackie mają charakter artystyczny, a nie schematyczny, zredukowany do wyrazów zbudowanych z liter, które dzieci znają.

Zestawy gier zapewniają dzieciom uczenie się przez działanie, dzieci mają możliwość uczenia się na błędach.

Nauka czytania traci swój formalny charakter. Dziecięce czytanie zaczyna być rodzajem ekspresji i artystycznego wyrazu.

Grupy docelowe

Poznaj korzyści dla odbiorców

Odbiorcami bezpośrednimi naszego projektu są dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) i wczesnoszkolnym (6–7 lat), które dzięki naszej pomocy i wsparciu autorskich narzędzi zdobędą kompetencje językowe dużo szybciej i łatwiej, niż dzięki tradycyjnej metodzie nauki. Będą mogły ćwiczyć myślenie narracyjne, wyzwolić swój potencjał i drzemiące zasoby każdego z nich.

Odbiorcami pośrednimi są nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawcy i pedagodzy pracujący z dziećmi z powyższych grup wiekowych, którzy zaproponowane rozwiązania mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Odbiorcami pośrednimi są także rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci, którzy mają świadomość, że w nauce nie chodzi o strach i przymus, ale o spontaniczne, radosne poznawanie świata. Że w nauce ważna jest sprawczość dziecka i jego motywacja, którą można pobudzić, odwołując się do dziecięcego zaangażowania i entuzjazmu, wynikającego z czerpanej przyjemności i radości.

Efekty metody

Dlaczego warto skutecznie się dziwić?

Zwiększa zainteresowanie czytaniem, pisaniem oraz komunikowaniem się

Zmniejsza zagrożenie analfabetyzmem funkcjonalnym i realnym

Minimalizuje skutki „cyfrowej demencji” wśród dzieci

Usprawnia dziecięce procesy poznawcze

Uwalnia od stereotypów w myśleniu o nauce czytania i pisania

Popularyzuje osiągnięcia naukowe w zakresie działalności wdrożeniowej

Popularyzuje innowacyjne rozwiązania w nauce zarówno w obszarze edukacyjnym, jak i artystycznym

Pomoce dydaktyczne

Co wykorzystujemy podczas metody?

  • Klocki konstrukcyjne do nauki czytania
  • Memory literowo-głoskowe
  • Diagramy kołowe z literami oraz głoskami
  • Gry „Sokole oko z głoskami” oraz „Sokole oko z literami”
  • Alfabet demonstracyjny
  • Książka obrazkowa

Jakość Kids&Co.

Naturalna dwujęzyczność
Naturalna dwujęzyczność
Stosujemy metodę immersji językowej. Dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji w naszych placówkach są „zanurzane” w środowisku anglojęzycznym. Całodzienny kontakt z językiem obcym sprawia, że przyswajają go w naturalny sposób.
Czytaj więcej
Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne
Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania. Uczymy dzieci odwagi w poznawaniu świata, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontroli emocji.
Czytaj więcej
Edukacja przyszłości
Edukacja przyszłości
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym świecie, wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy oraz posługiwać się narzędziami, które nie zostały jeszcze wynalezione.
Czytaj więcej
Świadome żywienie
Świadome żywienie
Serwujemy dzieciom pełnowartościowe i zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami kuchni makrobiotycznej. Unikamy cukru i żywności przetworzonej. Pomagamy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
Czytaj więcej

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorką. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola.

Zapisy i Dni Otwarte