Dołącz do naszego zespołu!

Chcesz mieć realny wpływ na edukację przyszłych pokoleń? Rozwój jest Twoją pasją? Znajdź swoje miejsce w KIDS&Co.!

Jesteśmy największym w Polsce przedszkolnym edu-operatorem. Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby w przyszłości jak najlepiej radziły sobie w nieustannie zmieniającym się świecie. Wspieramy harmonijny rozwój dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój społeczny, językowy oraz motoryczny. Właśnie do tego potrzebujemy zespołu, który zaszczepi w nich ciekawość świata, da im poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

Co Ciebie wyróżnia? Lubisz nowe wyzwania? Jakie są Twoje wartości?

Naszą wartością są ludzie. Nie tylko doświadczeni eksperci, ale też pełni entuzjazmu absolwenci i studenci z Polski i z zagranicy. Każdy kto chce się rozwijać razem z nami i lubi nowe wyzwania jest mile widziany. Dzięki mentoringowej kulturze pracy każdy u nas może stać się ekspertem.

KIDS&Co. jest miejscem dla ludzi z pasją i chęcią do pracy. W każdym przedszkolu i żłobku tworzymy zespół, ale też jako firma chcemy być miejscem, gdzie ludzie dobrze się czują. Stawiamy na uśmiech, otwartość i pozytywne nastawienie.

Szkolenia i rozwój

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić naszym pracownikom nie tylko dobre miejsce pracy i stabilne zatrudnienie, ale szkolenia oraz ciągłe podwyższanie kompetencji. Oferujemy możliwości, ale też wspierające i motywujące warunki do rozwoju.

Cały czas rozwijamy swoją sieć przedszkoli i żłobków w całej Polsce i chcemy żeby nasi pracownicy rozwijali się razem z nami. Wielu z nich awansuje na wyższe stanowiska, prowadzi nowe projekty i aktywności, dostaje szansę pracy w innym miejscu.

Obecnie poszukujemy

English teacher to new KIDS&Co. bilingual kindergartens
Miejsce pracy: Gdańsk / Poznań / Warszawa

A dynamically developing network of bilingual kindergartens will employ an energetic person who loves working with kids for the position of an English teacher. If you want to develop working in a place that sets modern trends in education, join our team now!

Job description:

 • preparing and running classes in English according to the curriculum of our original program
 • preparing work plans and scenarios for classes and special events
 • caring for the group together with a Polish-speaking teacher
 • implementing statutory tasks and improving the quality of kindergarten work
 • cooperating with parents through participation in parents meetings mas well as in individual consultations and organization of open classes

Expectations:

 • higher education – preferably a diploma in pedagogy (or during studies);
 • qualifications to teach English;
 • high interpersonal competences
 • passion for teaching children
 • energy, optimism, ability to work in a team

We offer:

 • modern, bilingual work environment
 • internal and external training
 • stable form of employment
 • attractive salary

Documents with the note „Teacher in kindergarten” should be submitted electronically to the address: anna.kowalska@kids-co.pl. Should you qualify we will notify you about the date of the interview.

Nauczyciel anglojęzyczny oraz polskojęzyczny do nowych placówek KIDS&Co.
Miejsce pracy: Gdańsk / Kraków / Łódź / Ostrów Mazowiecka / Poznań / Suwałki / Warszawa / Wrocław

Sukces naszej unikatowej sieci przedszkoli KIDS&Co. osiągnęliśmy budując przyjacielskie relacje i dbając o bezpośrednią komunikację z pracownikami. Jeśli stawiasz na dynamiczne działanie, chcesz się rozwijać, myślisz o awansie i pragniesz pracować w miejscu wyznaczającym nowoczesne trendy w edukacji dzieci, dołącz do naszego zespołu.

Opis stanowiska:

 • opieka nad grupą wspólnie z nauczycielem polskojęzycznym;
 • prowadzenie zajęć zgodnie z autorskim programem nauczania języka angielskiego;
 • przygotowanie planów pracy, scenariuszy zajęć oraz imprez okolicznościowych;
 • realizowanie zadań statutowych oraz dbanie o rozwój i podnoszenie jakości pracy przedszkola;
 • współpraca z rodzicami poprzez: udział w spotkaniach indywidualnych i zebraniach z rodzicami, organizowanie zajęć w trakcie „dni otwartych”.

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe pedagogiczne (opcjonalnie: w trakcie studiów);
 • uprawnienia do nauczania języka angielskiego;
 • wysokie kompetencje interpersonalne;
 • entuzjazm i pasja w nauczaniu dzieci;
 • energia, optymizm, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej, dwujęzycznej placówce edukacyjnej;
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
 • stabilną formę zatrudnienia;
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • możliwość awansu

Sposób wysyłania dokumentów

Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o wysyłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@kids-co.pl. Prosimy o dołączenie w dokumentach lub e-mailu klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja dotyczy jednego stanowiska, lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości w naszej firmie.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z  o.o. z siedzibą w: Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51 (dalej „Pracodawca”), za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jeden z Członków Zarządu Spółki.

Rozwiń

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w kontekście ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:ochronadanychosobowych@kids-co.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit A RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 5 lat lub do czasu odwołania zgody.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę prawną, księgową, administracyjną, techniczną i informatyczną, np. usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych. Administrator informuje, iż nie będzie przekazywać Państwa danych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowej. Administrator może stosować profilowanie i systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w korelacji m.in. z Art. 15 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz.235) oraz Art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ma obowiązek sprawdzenia informacji na temat karalności czy też historii zwolnień dyscyplinarnych kandydatów do pracy. Dodatkowo z uwagi na szczególny charakter działalności edukacyjno-opiekuńczej Administrator może wykonać inne czynności sprawdzające kandydata, w tym sprawdzenie referencji i/lub opinii, publicznie widocznych danych na temat kandydata i/lub jego działalności, poglądów, itp..

Program Rozwoju Przyszłej Kadry Menedżerskiej

KIDS&Co. to najszybciej rozwijający się operator przedszkoli i żłobków w Polsce. Do naszego zespołu cały czas szukamy ambitnych i entuzjastycznych osób, które chcą tworzyć z nami nową jakość edukacji.

Specjalnie dla osób, które chcą rosnąć wraz z naszą siecią prowadzimy Program Rozwoju Przyszłej Kadry Menedżerskiej, który daje możliwość zaplanowania kolejnych stopni kariery w roli dyrektorów i wicedyrektorów naszych placówek w całej Polsce.

Jeśli chcesz się rozwijać, lubisz pracę w zespole i w partnerstwie z rodzicami, poszukujesz wyzwań, ale też szkoleń i interesuje Cię praca w naszej placówce to chętnie poznamy się na osobistym spotkaniu. Jeśli: 

 • Posiadasz umiejętności przywódcze: wspierasz, inspirujesz, motywujesz, dzielisz się wiedzą i rozwijasz innych
 • Posiadasz wiedzę i doświadczenie zdobyte w przedszkolu lub żłobku
 • Posiadasz wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej
 • Uważasz się za osobę otwartą, potrafisz aktywnie słuchać oraz nawiązywać relacje; jesteś graczem zespołowym, mającym na uwadze wspólnotę celu
 • Jesteś zdeterminowana do działania, masz odwagę, aby podejmować decyzje
 • Wychodzisz z inicjatywą, myślisz niestandardowo i strategicznie
 • Swobodnie porozumiewasz się w języku angielskim
 • Stale chcesz się rozwijać

Spotkaj się z nami!

Aplikuj