Kariera w KIDS&Co.

Praca z dziećmi sprawia Ci satysfakcję i radość? Chcesz mieć realny wpływ na edukację dzieci? Rozwój jest Twoją pasją i lubisz nowe trendy w edukacji? Doskonale! Dołącz do zespołu KIDS&Co.!

Jesteśmy największą siecią dwujęzycznych przedszkoli i żłobków

Wyznaczamy nowoczesne trendy w edukacji

Oferujemy realny wpływ na rozwój i edukację dzieci

Jesteśmy największą w Polsce siecią prywatnych, dwujęzycznych przedszkoli i złobków. Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby w przyszłości jak najlepiej radziły sobie w nieustannie zmieniającym się świecie. Wspieramy harmonijny rozwój dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój społeczny, językowy oraz motoryczny. Właśnie do tego potrzebujemy zespołu, który zaszczepi w nich ciekawość świata, da im poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie.

KIDS&Co. jest miejscem dla ludzi z pasją i chęcią do pracy. Każdy kto chce rozwijać się razem z nami i lubi nowe wyzwania jest mile widziany.

Nasi pracownicy pracują w firmie wyznaczającej nowoczesne trendy w edukacji dzieci. Dzięki wysokim standardom i dostępowi do wiedzy mogą rozwijać swoje kompetencje i podejmować nowe funkcje — koordynatora projektów edukacyjnych, zastępcy dyrektora lub zarządzać placówką w randze dyrektora przedszkola i żłobka.

Jeżeli interesuje Cię poznanie zawodu opiekuna i nauczyciela od praktycznej strony skorzystaj z oferty praktyk zawodowych. Dzięki współpracy z mistrzowską kadrą i nowatorskiemu podejściu do rozwoju dzieci będziesz pracować i uczyć się od najlepszych.

Ponieważ ciągle się rozwijamy, najbardziej zaangażowane i zmotywowane osoby zaprosimy do kontynuowania współpracy etatowej.

Co oferujemy pracownikom?

Bonus na start: 1000 zł do pierwszej wypłaty

Ekstra wolne, pakiet medyczny i sportowy

Możliwości rozwoju i awansu

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Wynagrodzenie stałe oraz premię za zaangażowanie i dodatki funkcyjne;
 • Bonus na start! — dodatkowe 1000 złotych do pierwszej wypłaty dla nowego pracownika;
 • Benefity: happy hours — dodatkowe godziny wolne od pracy, opiekę medyczną, ubezpieczenie OC, NNW, kartę Medicover Sport, program poleceń pracownika;
 • Możliwość rozwoju i awansu na wyższe stanowiska — koordynatora projektów edukacyjnych, zastępcy dyrektora lub dyrektora placówki;
 • Pracę w miejscu o wysokim standardzie, wyznaczającym nowoczesne trendy w edukacji dzieci;
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych;
 • Możliwość samodzielnego, kreatywnego działania;
 • Program wdrożenia pracownika;
 • Regularne szkolenia wewnętrzne, wsparcie mentorów i ekspertów (metodyków, psychologów);
 • Finansowanie szkoleń specjalistycznych i kursów dokształcających.

Oferta dydaktyczna KIDS&Co. cały czas zdobywa uznanie klientów, a my dynamicznie rozwijamy sieć nowych placówek. Dlatego wybierz stanowisko, które najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom i kwalifikacjom oraz prześlij nam swoje CV.

Aktualne oferty pracy

Anglojęzyczny opiekun dzieci w żłobku
Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław
Dyrektor placówki KIDS&Co.
Wrocław
Nauczyciel języka angielskiego
Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław
Polskojęzyczny opiekun dzieci w żłobku
Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław
Praktyki zawodowe dla nauczycieli i opiekunów
Gdańsk, Kraków, Łódź, Ostrów Mazowiecka, Poznań, Suwałki, Warszawa, Wrocław

Jeżeli interesuje Cię któreś z wymienionych stanowisk i chcesz rozwijać się razem z innymi w KIDS&Co., prześlij swoje CV na adres rekrutacja@kids-co.pl, dopisując w temacie maila nazwę stanowiska i miejscowość. Prosimy o dołączenie w dokumentach lub e-mailu klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja dotyczy jednego stanowiska, lub
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości w naszej firmie.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z  o.o. z siedzibą w: Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51 (dalej „Pracodawca”), za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jeden z Członków Zarządu Spółki.

Rozwiń

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w kontekście ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanychosobowych@kids-co.pl.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit A RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 5 lat lub do czasu odwołania zgody.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę prawną, księgową, administracyjną, techniczną i informatyczną, np. usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych. Administrator informuje, iż nie będzie przekazywać Państwa danych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowej. Administrator może stosować profilowanie i systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w korelacji m.in. z Art. 15 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz.235) oraz Art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ma obowiązek sprawdzenia informacji na temat karalności czy też historii zwolnień dyscyplinarnych kandydatów do pracy. Dodatkowo z uwagi na szczególny charakter działalności edukacyjno-opiekuńczej Administrator może wykonać inne czynności sprawdzające kandydata, w tym sprawdzenie referencji i/lub opinii, publicznie widocznych danych na temat kandydata i/lub jego działalności, poglądów, itp.