PROJEKTY UNIJNE

foto

Projekt “Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w biurowcu Generation Park przy ul. Prostej w Warszawie szansą na wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 skierowany jest do 50 dzieci, które objęte zostaną wsparciem w postaci nowych miejsc opieki tworzonych w biurowcu Generation Park przy ul. Prostej w Warszawie.

Cel główny: Zwiększenie w okresie VIII’18-VIII’19 udziału min. 50 dzieci (35K/15M) w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego w Centrum Rozwoju Dziecka w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 1 023 222,50 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich: 818 578,00 PLN

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA dotyczący udziału w projekcie pn. Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w biurowcu Generation Park przy ul. Prostej w Warszawie szansą na wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt skierowany do 50 Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących województwo mazowieckie.