PROJEKTY UNIJNE

foto

01.03.2017 r. Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. Ul. Pomorska 106a 91-402 Łódź

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie przekraczającym 50.000,00 złotych netto na: Realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku do lat 3 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

31-08-2016 r.

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA dotyczący udziału w projekcie pn. W krainie malucha – program wspierający powrót na rynek pracy pracowników firmy INFOSYS, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

16-08-2016 r. Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. Ul. Pomorska 106a 91-402 Łódź

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie przekraczającym 50.000,00 złotych netto na: Realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla dzieci w wieku do 3 lat współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Ze względu na błędne podanie podanie daty wpływu ofert, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert: data wpływu: 24.08.2016 r. data otwarcia kopert: 25.08.2016 r.

16-08-2016 r. Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. Ul. Pomorska 106a 91-402 Łódź

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu nie przekraczającym 50.000,00 złotych netto na: Realizację usługi wyżywienia dzieci w wieku do lat 3 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.