STREFA RODZICA

RODZIC BLIŻEJ DZIECKA

Naszym celem jest ułatwienie pracującym rodzicom godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi i skrócenie czasu dojazdu do pracy, dlatego nasze przedszkola z oddziałami żłobkowymi zawsze są zlokalizowane w bezpośredniej bliskości miejsca pracy rodziców, np. na parterze biura, w którym rodzic pracuje, lub też w sąsiednim budynku specjalnie na cel przez nas wybudowanym.

PRZEDSZKOLE FIRMOWE

Stworzenie przez nas placówki współfinansowanej przez pracodawcę w bezpośredniej bliskości miejsca pracy rodzica:

daje gwarancję miejsca w przedszkolu z wyjątkową ofertą programową za przystępną cenę
punktor
umożliwia młodym mamom szybszy powrót do pracy po urodzeniu dziecka
punktor
daje rodzicom możliwości rozwoju kariery połączonego z opieką nad dziećmi
punktor
wspiera wzrost poziomu zatrudnienia młodych kobiet
punktor
pomaga w budowaniu silnego wizerunku aktywnych kobiet-matek
punktor
wspiera mężczyzn w roli ojców i rozwijaniu ich ojcowskiej odpowiedzialności
punktor
skraca czas dojazdu do pracy
punktor
daje komfort i bezpieczeństwo, wynikające z bliskiej obecności dziecka
punktor