Kompetencje społeczne

W KIDS&Co. dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania i nigdy nie jest za wcześnie na poznanie zachowań, które pomogą dzieciom stać się wartościowymi dorosłymi.

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, a także, gdy to konieczne nad nimi zapanować. Uczą się współpracy i współodpowiedzialności poprzez wyznaczenie zadań i ocenianie postępów ich realizacji. Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci odbywa się na licznych warsztatach rozwojowych (rytmicznych, ruchowych, plastycznych). Umiejętność samodzielnego myślenia oraz dyskretnie kierowanego przez nauczyciela uczenia się dzieci i zdobywania umiejętności praktycznych przebiega podczas realizacji projektów edukacyjnych oraz częstych wycieczek.

Uczymy dzieci już od najmłodszych lat, jak wykorzystując ich naturalną energię i potencjał umieć słuchać, skupiać uwagę, kontrolować zachowanie, mieć dobre stosunki z innymi. Kończąc edukację w przedszkolu, dzieci są samoświadome, potrafią kierować samym sobą, są empatyczne. Edukacja charakteru i dobrych zachowań wpleciona w szereg codziennych zajęć pozwala rozwijać relacje w domu, szkole i innych społecznościach.

Program rozwoju społecznego:

Niniejszy program jest programem wspierającym prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka ze szczególnym uwzględnieniem  nabywania przez dzieci poczucia własnej skuteczności. Opisuje on podstawowe zagrożenia w rozwoju emocjonalnym dzieci i daje, krótkie wskazówki jak sobie z nimi radzić.

Niezwykle istotne jest rozwijanie cech podstawowych, takich jak:

  • poczucie własnej wartości,
  • ciekawość,
  • niezależność emocjonalna.

Są one niezbędne, aby rozwój i uczenie się postępowało. Wyniki badań pokazują, że poczucie własnej wartości może mieć wpływ nie tylko na osiągnięcia dziecka, ale i osoby dorosłej.

Zadaniem edukacji jest kształcenie osobowości otwartych, innowacyjnych, uspołecznionych, umiejących współdziałać i współpracować z innymi. Te cechy, dyspozycje osobowościowe i postawy rozwijają się w pierwszych latach edukacji.

Praktyka pokazuje, że wiele dzieci nie realizuje w przedszkolu i szkole własnych możliwości intelektualnych. Osiągnięcia zależne są zarówno od inteligencji, jak i motywacji do uczenia się. Psychologowie podkreślają, że możliwości poznawcze dziecka mogą być realizowane i rozwijane tylko wtedy, gdy rozwój emocjonalno- społeczny przebiega prawidłowo. Wobec tego nauczyciel musi posiadać umiejętność rozpoznawania różnych typów motywacji i wykorzystywać tę wiedzę w celu wzrostu efektywności pracy edukacyjnej.

Zadaniem nauczyciela jest organizowanie okazji edukacyjnych, które wpłyną na wytworzenie więzi osobowych, formalnych i zrzeszeniowych, by w końcowym efekcie można było mówić o empatii, czy postawach prospołecznych.

Głównym celem programu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci w jego wszystkich aspektach poczynając od rozwoju emocjonalnego i psychicznego poprzez rozwój  kognitywny, społeczny, językowy oraz motoryczny.

Niezwykle ważne w środowisku przedszkolnym jest zachowanie odpowiednich proporcji między swobodną zabawą, w którą nie ingeruję wychowawca a edukacją, która powinna przebiegać w formie zabawy, doświadczania, i odkrywania. Równie istotne jest pozostawienie dziecku możliwości spontanicznego wyrażania własnych emocji i doświadczeń.

Kolejnym celem programu jest kształtowanie w dzieciach własnej tożsamości i umiejętności przebywania w grupie oraz wzbudzenie otwartości na innych ludzi. Dzieci trzyletnie uczą się i bawią „obok siebie” w tzw. zabawie równoległej. Dopiero czterolatek odkrywa przyjemność działania i przebywania w grupie przedszkolnej, stopniowo nabywa niezbędne umiejętności społeczne

Program ten ma także za zadanie zainteresowanie dzieci innymi kulturami i zwyczajami, nie tylko anglojęzycznymi oraz otwarcie ich świadomości i wzbudzanie tolerancji w stosunku do  różnych ras i religii. Równie ważnym celem programu jest wzbudzanie zainteresowania nauką oraz przygotowanie dzieci do roli uczniów, przede wszystkim w szkołach dwujęzycznych.

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorką. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola. Możesz dokonać rezerwacji jednej wizyty w danym dniu.

Jakość Kids&Co.

Naturalna dwujęzyczność
Naturalna dwujęzyczność
Stosujemy metodę immersji językowej. Dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji w naszych placówkach są „zanurzane” w środowisku anglojęzycznym. Całodzienny kontakt z językiem obcym sprawia, że przyswajają go w naturalny sposób.
Czytaj więcej
Kompetencje społeczne
Kompetencje społeczne
Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania. Uczymy dzieci odwagi w poznawaniu świata, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontroli emocji.
Czytaj więcej
Edukacja przyszłości
Edukacja przyszłości
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym świecie, wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy oraz posługiwać się narzędziami, które nie zostały jeszcze wynalezione.
Czytaj więcej
Świadome żywienie
Świadome żywienie
Serwujemy dzieciom pełnowartościowe i zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami kuchni makrobiotycznej. Unikamy cukru i żywności przetworzonej. Pomagamy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
Czytaj więcej

Newsletter

Chcę otrzymywać porady ekspertów oraz informacje
o najważniejszych wydarzeniach w KIDS&Co.

    Obie zgody mogą być wycofane w każdym czasie. Pamiętaj, że zgadzając się i przesyłając swoje dane, zgadzasz się także na profilowanie w celach marketingowych (lepsze dopasowanie oferty). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz w klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Rozwoju Dziecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej »

    Zapisy i Dni Otwarte