STREFA RODZICA

WYSPECJALIZOWANA KADRA

Naszą kadrę przedszkolną tworzą osoby pełne pasji i energii, nauczyciele oddani całym sercem dzieciom i ich wychowaniu, absolwenci studiów z zakresu wychowania przedszkolnego, pedagogiki o specjalizacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej oraz lingwiści z doświadczeniem w pracy z dziećmi – zespół systematycznie szkolony w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej oraz metodyki nauczania języków obcych.

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik odbywa staż w jednej z naszych placówek celem poznania specyfiki i zasad pracy w dwujęzycznych przedszkolach KiDS&Co.

ZESPÓŁ KiDS&Co. TWORZĄ:

Ściśle ze sobą współpracujący nauczyciele i lingwiści oddani całym sercem dzieciom i ich wychowaniu
punktor
Wysokiej klasy specjaliści i profesjonaliści z indywidualnym podejściem do potrzeb dzieci
punktor
Nauczyciele zagraniczni rozbudzający w dzieciach ciekawość poznawania innych kultur
punktor
Stażyści wybrani spośród najlepszych studentów pedagogiki
punktor
Logopedzi i psychologowie dziecięcy
punktor