STREFA RODZICA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Prawidłowo rozwijająca się mowa (rozumienie oraz mówienie) jest najdoskonalszym sposobem porozumiewania się językowego. Pozwala zaspokajać potrzeby, umożliwia kontakt emocjonalny i werbalny.

W celu przeciwdziałania wystąpieniu wad wymowy u dziecka, należy bardzo wcześnie rozpocząć profilaktykę logopedyczną, której pierwszą formą w naszych przedszkolach jest badanie przesiewowe. Ma ono na celu sprawdzenie rozumienia i nadawania mowy przez dzieci, sposobu artykulacji, sprawności i budowy narządów mowy, płynności mówienia, słuchu (głównie fonemowego), fonacji, a także sposobu oddychania i połykania u dzieci.

Badanie to powinno być połączone z obserwacją dziecka. Jego istotą jest wczesne wykrycie wady wymowy lub innych nieprawidłowości związanych z rozwojem mowy, następnie przeprowadzenie pełnej diagnozy uzupełnionej o wywiad z rodzicami i, jeżeli to konieczne, o badania specjalistyczne.

Kolejnym etapem jest przystąpienie do terapii logopedycznej, czyli bezpośredniej, indywidualnej pracy z dzieckiem przy jak najczęstszym kontakcie z rodzicem, który poprzez obserwację zajęć logopedycznych będzie mógł powtórzyć pewne ćwiczenia z dzieckiem w domu.