Naturalna dwujęzyczność

Nasz program nauczania języka angielskiego jest ściśle powiązany z programem edukacji polskojęzycznej, a ich treści przeplatają się. Wykorzystuje metodę wczesnej immersji czyli „zanurzenie” dzieci w języku angielskim w sposób podobny do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty.

2000 godzin angielskiego w roku

25% nauczycieli angielskiego to native speakers

Wczesna immersja językowa

Współpraca z międzynarodowymi przedszkolami

The Power of Bilingual Kids

Dzieci poznają otaczający je świat w dwóch językach, gdyż poza nauczycielem polskojęzycznym, nauczyciel angielskojęzyczny towarzyszy im przez cały czas pobytu w przedszkolu. Język obcy służy dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim. Dzieci uczone tą metodą osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność niemal identyczną z poziomem kompetencji językowej native speakerów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 4 lat.

W nauczaniu języka stosujemy metodę projektu, która rozwija zainteresowania i zdolności dzieci, a przede wszystkim powoduje szybsze zapamiętywanie. W klasach zerówkowych promujemy brytyjską metodę nauki czytania phonics, dzięki której dzieci uczą się łączyć sylaby, a następnie z powodzeniem czytać.

Dzięki przemyślanemu doborowi wszystkich elementów i właściwych pomocy edukacyjnych oraz ułożeniu ich wokół tematów rozbudzających ciekawość dzieci, stworzyliśmy program, za pomocą którego maluchy nauczą się języka angielskiego w mgnieniu oka.

Zalety dwujęzyczności

Nasi partnerzy w edukacji anglojęzycznej

Leonardo School — twórcy metody Leo English wykorzystującej naturalny proces nabywania przez dzieci umiejętności językowych do komunikowania się w języku angielskim. Nasze przedszkole w Łodzi, które prowadzimy dla Infosys Poland uzyskało status wzorcowego przedszkola, stosującego tą metodę nauczania!

Mother Goose Time Polska — autorzy programu Mother Goose Time Curriculum USA stworzonego według najwyższych standardów dotyczących edukacji językowej dzieci przedszkolnych, określonych przez National Association for the Education of Young Children (odpowiednik polskiego MEN).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zarządzająca międzynarodowych Programem Erasmus+, w ramach którego nauczyciele z krajów europejskich odwiedzają nasze wybrane placówki w celu nauczania języka angielskiego oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne uczniów.

Edu Planet — eksperci wspierający nasze działania w wykorzystaniu anglojęzycznej literatury dziecięcej. Dzięki sprowadzanym z Wielkiej Brytanii książkom wielokrotnie nagradzanych autorów takich jak: Eric Carle, Julia Donaldson czy Max Velthuijs, grom planszowym i puzzlom Orchard Toys oraz innym materiałom edukacyjnym, skutecznie wspierają działania naszego programu dbając o to, aby dzieci miały możliwość obcowania z żywym językiem angielskim na co dzień.

National Geographic Learning — Welcome to Our World to trzyczęściowy kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym. Inspiracją dla powstania serii były tradycyjne piosenki dziecięce. Mali uczniowie pokochają zdjęcia i ilustracje National Geographic i przełamią barierę językową, śpiewając piosenki z rówieśnikami z całego świata. Kurs oferuje zestaw wygodnych narzędzi dla lektora, takich jak flashcards, big books do czytania w grupie oraz serię szkoleniowych filmów metodycznych na platformie myNGconnect. Dzięki Welcome to Our World, przedszkolaki nie będą mogły doczekać się kolejnych zajęć angielskiego.

Współpraca z międzynarodowymi przedszkolami

Anglia, Irlandia, Hiszpania, Ukraina, Indonezja, Tajlandia

Międzynarodowe przedszkola dwujęzyczne, z którymi współpracujemy w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie metod i technik nauczania oraz wychowania dzieci. Dzięki wykorzystaniu tablic interaktywnym same dzieci zachęcane są do prowadzenia rozmów ze swoimi równolatkami w innych krajach. Celem tej współpracy jest kształtowanie w dzieciach własnej tożsamości i umiejętności przebywania w grupie oraz wzbudzenie otwartości na innych ludzi, zainteresowanie dzieci innymi kulturami i zwyczajami oraz otwarcie ich świadomości i wzbudzanie tolerancji w stosunku do różnych ras i religii.

Jakość Kids&Co.

Naturalna dwujęzyczność
Stosujemy metodę immersji językowej. Dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji w naszych placówkach są „zanurzane” w środowisku anglojęzycznym. Całodzienny kontakt z językiem obcym sprawia, że przyswajają go w naturalny sposób.
Czytaj więcej
Kompetencje społeczne
Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania. Uczymy dzieci odwagi w poznawaniu świata, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontroli emocji.
Czytaj więcej
Edukacja przyszłości
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym świecie, wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy oraz posługiwać się narzędziami, które nie zostały jeszcze wynalezione.
Czytaj więcej
Świadome żywienie
Serwujemy dzieciom pełnowartościowe i zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami kuchni makrobiotycznej. Unikamy cukru i żywności przetworzonej. Pomagamy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
Czytaj więcej

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorem. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola.

Zapisy i Dni Otwarte