Naturalna dwujęzyczność

Nasz program nauczania języka angielskiego jest ściśle powiązany z programem edukacji polskojęzycznej, a ich treści przeplatają się. Wykorzystuje metodę wczesnej immersji czyli „zanurzenie” dzieci w języku angielskim w sposób podobny do tego jak niemowlęta i małe dzieci nabywają język ojczysty.

2000 godzin angielskiego w roku

25% nauczycieli angielskiego to native speakers

Wczesna immersja językowa

Współpraca z międzynarodowymi przedszkolami

The Power of Bilingual Kids

Dzieci poznają otaczający je świat w dwóch językach, gdyż poza nauczycielem polskojęzycznym, nauczyciel angielskojęzyczny towarzyszy im przez cały czas pobytu w przedszkolu. Język obcy służy dzieciom do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do poznawania świata i przyswajania wiedzy o nim. Dzieci uczone tą metodą osiągają do 11. roku życia dwujęzyczność niemal identyczną z poziomem kompetencji językowej native speakerów. Warunkiem jest rozpoczęcie nauki najpóźniej w wieku 4 lat.

W nauczaniu języka stosujemy metodę projektu, która rozwija zainteresowania i zdolności dzieci, a przede wszystkim powoduje szybsze zapamiętywanie. W klasach zerówkowych promujemy brytyjską metodę nauki czytania phonics, dzięki której dzieci uczą się łączyć sylaby, a następnie z powodzeniem czytać.

Dzięki przemyślanemu doborowi wszystkich elementów i właściwych pomocy edukacyjnych oraz ułożeniu ich wokół tematów rozbudzających ciekawość dzieci, stworzyliśmy program, za pomocą którego maluchy nauczą się języka angielskiego w mgnieniu oka.

Zalety dwujęzyczności

Nasi partnerzy w edukacji anglojęzycznej

Leonardo School — twórcy metody Leo English wykorzystującej naturalny proces nabywania przez dzieci umiejętności językowych do komunikowania się w języku angielskim. Nasze przedszkole w Łodzi, które prowadzimy dla Infosys Poland uzyskało status wzorcowego przedszkola, stosującego tą metodę nauczania!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, zarządzająca międzynarodowych Programem Erasmus+, w ramach którego nauczyciele z krajów europejskich odwiedzają nasze wybrane placówki w celu nauczania języka angielskiego oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne uczniów.

Edu Planet — eksperci wspierający nasze działania w wykorzystaniu anglojęzycznej literatury dziecięcej. Dzięki sprowadzanym z Wielkiej Brytanii książkom wielokrotnie nagradzanych autorów takich jak: Eric Carle, Julia Donaldson czy Max Velthuijs, grom planszowym i puzzlom Orchard Toys oraz innym materiałom edukacyjnym, skutecznie wspierają działania naszego programu dbając o to, aby dzieci miały możliwość obcowania z żywym językiem angielskim na co dzień.

National Geographic Learning — Welcome to Our World to trzyczęściowy kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym. Inspiracją dla powstania serii były tradycyjne piosenki dziecięce. Mali uczniowie pokochają zdjęcia i ilustracje National Geographic i przełamią barierę językową, śpiewając piosenki z rówieśnikami z całego świata. Kurs oferuje zestaw wygodnych narzędzi dla lektora, takich jak flashcards, big books do czytania w grupie oraz serię szkoleniowych filmów metodycznych na platformie myNGconnect. Dzięki Welcome to Our World, przedszkolaki nie będą mogły doczekać się kolejnych zajęć angielskiego.

Współpraca z międzynarodowymi przedszkolami

Anglia, Irlandia, Hiszpania, Ukraina, Indonezja, Tajlandia

Międzynarodowe przedszkola dwujęzyczne, z którymi współpracujemy w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie metod i technik nauczania oraz wychowania dzieci. Dzięki wykorzystaniu tablic interaktywnym same dzieci zachęcane są do prowadzenia rozmów ze swoimi równolatkami w innych krajach. Celem tej współpracy jest kształtowanie w dzieciach własnej tożsamości i umiejętności przebywania w grupie oraz wzbudzenie otwartości na innych ludzi, zainteresowanie dzieci innymi kulturami i zwyczajami oraz otwarcie ich świadomości i wzbudzanie tolerancji w stosunku do różnych ras i religii.

Jakość Kids&Co.

Naturalna dwujęzyczność
Stosujemy metodę immersji językowej. Dzieci od momentu rozpoczęcia edukacji w naszych placówkach są „zanurzane” w środowisku anglojęzycznym. Całodzienny kontakt z językiem obcym sprawia, że przyswajają go w naturalny sposób.
Czytaj więcej
Kompetencje społeczne
Inicjowanie właściwych norm postępowania jest tak fundamentalne jak nauka czytania. Uczymy dzieci odwagi w poznawaniu świata, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontroli emocji.
Czytaj więcej
Edukacja przyszłości
Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji, które w przyszłości pozwolą odważnie poruszać się w dorosłym świecie, wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy oraz posługiwać się narzędziami, które nie zostały jeszcze wynalezione.
Czytaj więcej
Świadome żywienie
Serwujemy dzieciom pełnowartościowe i zbilansowane posiłki przygotowane zgodnie z zasadami kuchni makrobiotycznej. Unikamy cukru i żywności przetworzonej. Pomagamy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.
Czytaj więcej

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorką. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola.

Zapisy i Dni Otwarte