Nauczyciel / Nauczycielka języka hiszpańskiego

Oferta pracy w KIDS&Co.

Lokalizacja: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Ostrów Mazowiecka, Poznań, Suwałki, Warszawa, Wrocław

KIDS&Co. to Sieć Dwujęzycznych Przedszkoli i Żłobków w 9 miastach w Polsce. Nasza międzynarodowa społeczność, od ponad 18 lat wyznacza innowacyjne trendy w edukacji, bazując na światowych praktykach. Naszą misją jest wychowywanie dzieci tak, aby jak najlepiej radziły sobie w zmieniającym się świecie. Poprzez szacunek do różnorodności, samorozwój, zdrowe nawyki, ciekawość świata, eksperymentowanie, pozytywną komunikację i zabawę pobudzającą do lepszego życia, jesteśmy przekonani, że #WykonujemyNajważniejszyZawodŚwiata.

Twój zakres obowiązków:

 • opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat, wspólnie z nauczycielem / nauczycielką języka polskiego i/lub angielskiego,
 • realizacja planu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i autorskim programem KIDS&Co.,
 • współtworzenie z zespołem planów pracy, scenariuszy zajęć oraz imprez okolicznościowych,
 • partnerska współpraca z zespołem, dziećmi oraz rodzicami.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, filologia hiszpańska,
 • znajomość języka angielskiego mile widziana,
 • umiejętność pracy z dziećmi, budowania relacji z nimi i ich rodzicami,
 • cierpliwość i rozumienie potrzeb dziecka,
 • otwartość na międzynarodowe środowisko i różnorodność kultur,
 • doświadczenie jako nauczyciel w przedszkolu będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • dodatki funkcyjne, premia uznaniowa i frekwencyjna,
 • 1.000 zł premii na start do pensji po okresie próbnym,
 • wsparcie metodyczne przy projektowaniu zajęć, dostęp do materiałów dydaktycznych i narzędzi multimedialnych oraz autorskiego programu edukacji KIDS&Co.,
 • dofinansowanie do szkoleń zewnętrznych, bezpłatny dostęp do szkoleń wewnętrznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, platform wiedzy plus stały budżet do wykorzystania na zajęcia z dziećmi,
 • nowoczesne, bezpieczne i wygodne miejsce pracy – najwyższy spójny standard wszystkich placówek, (https://kids-co.pl/przedszkole/warszawa/the-park-warsaw/spacer/)
 • wielokulturowość i nauka języka angielskiego i/lub hiszpańskiego poprzez codzienny kontakt z nauczycielami językowymi,
 • bycie rodzicem – to atut, dlatego Twoje dziecko ma zapewnioną zniżkę i miejsce w naszej Sieci,
 • ubezpieczenie OC i NNW,
 • pakiet sportowy i medyczny.

Chcesz doświadczać międzynarodowości, uczyć się i dobrze się bawić w pracy? Nie myśl o tym czego nie masz, pomyśl o tym, co możesz osiągnąć! Aplikuj do nas i poznaj KIDS&Co.!


KIDS&Co. es una red de jardines de infancia y guarderías bilingües en 9 ciudades en Polonia. Nuestra comunidad internacional lleva más de 18 años marcando tendencias innovadoras en educación, basadas en prácticas globales. Nuestra misión es educar a los niños para que den lo mejor de sí mismos en un mundo cambiante.  A través del respeto a la diversidad, el autodesarrollo, los hábitos saludables, la curiosidad por el mundo, la experimentación, la comunicación positiva y el juego que estimula una vida mejor, estamos convencidos de que #hacemoseltrabajomásimportantedelmundo.

Tus responsabilidades:

 • cuidando de niños de 3 a 6 años, junto con un profesor de inglés y/o español,
 •  aplicación del plan pedagógico de acuerdo con los planes de estudios vigentes y el programa original de KIDS&Co.,
 • coelaborar planes de trabajo, planes de clases y eventos especiales con el equipo,
 • trabajar en colaboración con el equipo, los niños y los padres.
 • Cocreación de actividades de demostración durante las „puertas abiertas”.

Nuestras expectativas:

 • título universitario,
 • deseable conocimiento del inglés,
 • capacidad para trabajar con niños, establecer relaciones con ellos y con sus padres,
 • paciencia y comprensión de las necesidades de los niños,
 • apertura a un entorno internacional y a la diversidad cultural,
 • se valorará la experiencia como profesor de guardería.

Ofrecemos:

 • empleo estable basado en un contrato de trabajo,
 • complementos funcionales, discrecionales y de asistencia,
 • bonificación inicial de 1.000 PLN además del salario tras el periodo de prueba,
 • apoyo metodológico en el diseño de las clases, acceso a materiales didácticos y herramientas multimedia, así como al programa educativo original de KIDS&Co,
 • formación externa subvencionada, acceso gratuito a la formación interna del Centro de Formación de Profesores, plataformas de conocimiento y un presupuesto fijo para actividades con los niños,
 • un lugar de trabajo moderno, seguro y confortable – el más alto nivel constante de todas las instalaciones, (https://kids-co.pl/przedszkole/warszawa/the-park-warsaw/spacer/)
 • multiculturalidad y aprendizaje de inglés y/o español a través del contacto diario con profesores de idiomas,
 • ser madre/padre – es una ventaja, por lo que su hijo tiene garantizado un descuento y una plaza en nuestros centros,
 • seguro de responsabilidad civil y accidentes,
 • paquete deportivo y médico.

¿Quieres disfrutar la internacionalidad, aprender y divertirte en el trabajo? No pienses en lo que no tienes, ¡piensa en lo que puedes conseguir!  Envía tu CV y conozca KIDS&Co KIDS&Co.!

Prosimy o dołączenie w dokumentach klauzuli:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do procesu rekrutacji na zgłoszone stanowisko zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli aplikacja dotyczy jednego stanowiska, lub
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych przez Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. do czasu jej odwołania lub na okres 5 lat do wszystkich procesów rekrutacyjnych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku”, jeśli zgadzacie się Państwo na kontakt z Państwem nie tylko w związku z rekrutacją na jedno stanowisko, ale także z tymi możliwymi w przyszłości w naszej firmie.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. z siedzibą w: Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51 (dalej „Pracodawca”), za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jeden z Członków Zarządu Spółki. Rozwiń

Poznaj nas lepiej! Jesteśmy obecni na:

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn