Aktualności / Blog / Kariera

Wyniki ogólnopolskiego badania pracowników sektora edukacji wczesnoszkolnej

KIDS&Co. 16 lutego 2023 5 minut czytania

Praca z misją czy najbardziej niedoceniany zawód świata? Przedstawiamy wyniki pierwszego ogólnopolskiego badania satysfakcji pracowników przedszkoli.

Przeprowadzone przez sieć prywatnych przedszkoli i żłobków KIDS&Co. badanie, zaowocowało uzyskaniem pierwszego w Polsce raportu dotyczącego satysfakcji pracowników prywatnego i publicznego sektora przedszkolnego. Jak z niego wynika, ponad 95 proc. nauczycielek i nauczycieli jest zdania, że obecna praca zapewnia im możliwość rozwoju umiejętności i kompetencji. Pedagodzy podkreślają misyjny charakter zawodu i zwracają uwagę na jego postrzeganie przez społeczeństwo.

W październiku 2022 roku opublikowany został pierwszy w Polsce raport dotyczący obecnej sytuacji osób zatrudnionych w sektorze przedszkolnym. W raporcie „Badanie pracowników prywatnego i publicznego sektora przedszkolnego” przedstawiono wnioski z badań, które mierzyły satysfakcję z poziomu wynagrodzenia, benefitów, możliwości rozwoju ścieżki kariery, dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy oraz podejścia emocjonalnego. W badaniu wzięło udział 250 respondentów — dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek (logopedzi, psycholodzy, pedagodzy. Połowa ankietowanych mogła pochwalić się stażem pracy powyżej 15 lat.

Decyzja o pracy w przedszkolu

Co stoi za decyzją o wyborze zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego? Jak wynika z badań, głównym czynnikiem decydującym w tym przypadku jest realny wpływ na edukację i rozwój dzieci oraz chęć spełnienia zawodowego. Aż 98 proc. pracowników pozytywnie ocenia atrakcyjność swoich codziennych obowiązków i uważa, że posiadana praca zapewnia im możliwość rozwoju oraz nieustannego poszerzania kompetencji. Większość badanych zaznacza również, iż dostępne narzędzia, pomoce dydaktyczne, materiały i procedury umożliwiają im efektywną oraz satysfakcjonującą pracę, którą mogą łączyć z życiem prywatnym.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego są odpowiedzialni za kształtowanie w dzieciach pierwszych umiejętności społecznych, przyczyniamy się do kierunków, w których podążają kolejne pokolenia. Kluczowym elementem działania jest dla nas skupianie się na emocjach przedszkolaków, ich poprawnym odbieraniu oraz na budowaniu fundamentów pomocnych każdemu człowiekowi w dalszym i dorosłym życiu, takich jak pewność siebie, umiejętność rozpoznawania swoich odczuć, funkcjonowanie w relacjach z innymi, a także ciekawość i rozumienie świata, osiągane również poprzez naukę języków obcych. Praca w przedszkolach daje poczucie realizacji ważnego celu. To odpowiedzialna praca, ale jednocześnie dająca dużą samodzielność. Nieocenionym atutem jest radość bijącą od dzieci pełnych kreatywności, energii i nieszablonowego myślenia. Dla naszych pracowników ważne jest także, by pracodawca doceniał jego starania i umożliwiał mu rozwój — mówi Joanna Kwaśkiewicz, dyrektor zarządzająca siecią KIDS&Co.

Sieć prywatnych przedszkoli KIDS&Co. wspiera swoich pracowników, finansując profesjonalny zakres szkoleń i warsztatów, bogatą ofertę benefitów, nowocześnie wyposażone placówki oraz dobrze wyposażone zaplecze gospodarcze. Ważnym elementem strategii firmy jest również tworzenie przestrzeni do nieustannego wdrażania innowacji, otwartość na inicjatywy własne personelu, a także dbałość o realny rozwój kariery.

Plany na przyszłość

Jak wynika z ogólnopolskiego badania, co drugi pracownik sektora wychowania przedszkolnego chciałby pozostać w zawodzie, ale uczyć się w innowacyjny sposób. Taki wniosek powinien prowokować do zmian i wdrażania coraz nowocześniejszych, bardziej przystosowanych do dynamicznie zmieniającego się świata metod wychowania przedszkolnego. Co piąty ankietowany wskazuje jednak, iż chciałby pozostać w tradycyjnym systemie edukacji, natomiast jedynie 2 proc. pracowników rozważa zmianę zawodu.

Pracownicy placówek przedszkolnych jako najbardziej doceniany benefit wskazali aspekt niematerialny — możliwość rozwoju i uczenia się.

Przyszłość przedszkolna w Polsce z pewnością będzie się rozwijać i dostosowywać do aktualnych potrzeb. Pozostaje bardzo ważną częścią procesu edukacji i w znaczący sposób może przyczyniać się do prawidłowego rozwoju kilkulatków. Satysfakcja z wykonywanego zawodu nauczyciela przedszkolnego przekłada się nie tylko na zadowolenie społeczne, ale także rozwijanie pasji i zaangażowanie w wykonywany zawód, co bezpośrednio wpływa na jakość kształcenia w polskich przedszkolach.

Oferujemy naszym pracownikom dostęp do różnorodnych narzędzi do pracy, takich jak interaktywne tablice i maty, sprzyjające nauce dwujęzyczności czy ozoboty do kodowania. Nauczyciele i dzieci mają do dyspozycji również nowoczesne roboty EMYS, które wspierają najmłodszych podczas nauki języka angielskiego — wymienia Joanna Kwaśkiewicz.

Walka ze stereotypami

Pomimo niewątpliwej społecznej odpowiedzialności ciążącej na nauczycielach edukacji przedszkolnej, spotykają się oni z deprecjonowaniem w społeczeństwie. Blisko 33 proc. ankietowanych w badaniu KIDS&Co. uważa, że jest to najbardziej niedoceniany zawód świata. Pracownicy zwracają także uwagę na to, że ich praca nie jest wystarczająco dobrze wynagradzana — aż dla 77 proc. ankietowanych zarobki mogłyby być głównym czynnikiem decydującym o rezygnacji z pracy.

Stawia to wyzwanie, jakim jest rzetelna komunikacja i edukowanie na temat profesji w sektorze przedszkolnym.

Z przeprowadzonych wewnętrznie badań ankietowych zadowolenia naszego zespołu pracowników KIDS&Co., uzyskaliśmy cenne informacje, które wskazały m.in. na poczucie docenienia, które kadra nauczycielska odczuwa zarówno ze strony pracodawcy, jak i rodziców wybierających nasze placówki. Ponad 90 proc. zatrudnionych u nas osób poleciłoby pracę swoim bliskim, co jest dla nas bardzo ważnym wyróżnieniem i jednocześnie motywacją do tego, by stale pracować nad zmianą postrzegania tego zawodu i uświadamiania o jego roli w naszym społeczeństwie — mówi Joanna Kwaśkiewicz, dyrektorka zarządzająca siecią KIDS&Co.

Przykładowe publikacje

Spotkajmy się!

Zapraszamy na indywidualne spotkanie z dyrektorką. To okazja do poznania naszej oferty dydaktycznej, zadania nurtujących pytań oraz obejrzenia przedszkola.

Newsletter

Chcę otrzymywać porady ekspertów oraz informacje
o najważniejszych wydarzeniach w KIDS&Co.

    Obie zgody mogą być wycofane w każdym czasie. Pamiętaj, że zgadzając się i przesyłając swoje dane, zgadzasz się także na profilowanie w celach marketingowych (lepsze dopasowanie oferty). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz w klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Rozwoju Dziecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie… Czytaj dalej »

    Zapisy i Dni Otwarte